پایانی بر سال 87

 

 

در ادامه بحث های داغ و جنجالی درباره سن کلوبی رضا دنیز ، پس از مکاتبه ای که حامد فشن با مدیر سایت کلوب داشته اند بالاخره بعد از دو سال اطلاعات ضبط شده  کلوبی رضا دنیز از طرف سایت آزاد شده و با احترامات فراوان به وی بازگردانده شد.

اما در پی اثبات مدت عضویت در کلوب ثابت گردید که رضا دنیر در اینترنت نیز از سایر افراد سر و یک قدم جلوتر است.

با عنایت به اینکه در این رویداد مهم حامد فشن برای جبران پرونده سیاه گذشته خود نقش حیاتی و مهم را اجرا کرده است ،  چنانچه هیئت ژوری با تصمیم قاطعانه رضا دنیز مبنی بر اعمال ١٠ ضربدر تشویقی برای فشن مخالفتی داشته باشند. با مراجعه به قانون اساسی رضا دنیر از اعتبارات خود جهت اعمال ضربدر می تواند استفاده کند.

در ادامه این خبر مهم شایان به ذکریم: یونسکو میلیونر شد. به گزارش خبرگزاری BBc یونس سیفی در یک هفته گذشته با زیرکی خود  توانست میلیون ها بر جیب بزند.

 

 


 

 

 

 

/ 0 نظر / 57 بازدید