آب سردی بر دستان دیوان عالی ...

از ٣ ماه پیش صحبت های را از سیاوش و حامد فش درباره سفر هیئت ژوری به همراه دیوان عالی...(رسول پیری-ناظر بر عملکرد هیئت ژوری) میشنیدیم. پس از گذشت ٣ ماه و برنامه ریزی های دقیق در لحظه آخر آقای حامد فشن انصراف کتبی خود را از سفر اعلام کرده و باعث به هم ریخته شدن تمامی برنامه های سفر شده است. اما در این مورد نگاهی داریم به تصمیم هیئت ژوری :

در این باره گفتگویی داشتیم با دکتر عیسی پیری (کاتب سابق در ذهن زیبا):  

از آنجایی که تصمیم گیری و محدویت ضربدر های زده شده (تا سقف ۵ ضربدر)در مواقع فوق العاده به عهده  دیوان عالی و رئیس کل هیئت ژوری است در مکاتبه تلفنی که رئیس هیئت ژوری با دیوان عالی داشته اند قرار بر این است که جناب آقای حامد فشن به عنوان گیجترین فرد سال ٨٧ اعلام شده و به ١٠ ضبدر گیجی محکوم شوند.

سیاوش خطاب به حامد فشن:آی مینآیه یاخچی قایدا باغلامادین

ادامه خبرها

یونسکو:زمان به نفع ما نمی گذرد

دکتر نظری:تدریس اینترو را در سال جدید هم ادامه خواهم داد.

 

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
سیاوش

مطلب مفیدی بود استفاده کردیم