متاسفم برات... !

بعد از گفتمانهای فراوان راجع به معافیت رضا اقدسی متاسفانه به گفته یکی از

 ناکامان دیگر(وحید رادی) معافیت موضوع قانون جدید معافیت  ،شامل رضا(بازم

مثل همیشه) نمیشود.خبر بسیار تکان هنده ای برایش است و بیشتر تکان

دهنده برای ما.رضا معافیت را از دست داد و ما شامی که قرار بود رضا برایمان

 بخرد!

این خبر تلخ و دلخراش را به اعضای کافی نت دنیز تسلیت میگویم و از خداوند

 متعال خواستار مهمانی های دیگر میباشم....ناراحت

/ 0 نظر / 10 بازدید