سال 88

 

در چند روز گذشته شاهد مواردی بچگانه از طرف اهالی کافی نت دنیز بوده ایم که مجبور شدیم به پاره ای از مسا ئل اشاره کنیم .با عنایت به اینکه هدف اصلی تشکیل بلاگ جز انعکاس عملکرد افراد نبوده (در راستای بالابردن هوش و کاهش گیجی افراد).اما ما هر روز شاهد گیجیها و برخورد های احمقانه افراد بوده و جالب آنکه پس گیجی انها شاهد دلایل احمقانه تر آنها.رئیس هیئت ژوری در طی تصمیمی فوق العاده سال ٨٨ را سال تیز هوشی اعلام کرده و خبر از تشدید قوانین هیئت در راستای کاهش گیجیها داد،و افزود حتی از کنار کوچکترین گیجی افراد به سادگی نخواهیم گذشت و خبر آن را در سایت منتشر و منعکس خواهیم کرد.

/ 0 نظر / 16 بازدید