شک و تردید نسبت به جهانی شدن کافی نت دنیز!!!!

 

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در جریان بازرسی از اماکن عمومی متاسفانه با صحنه ی زیر در کافی نت دنیز مواجه گردید.بیایید با نصایح خود مدیریت کافی نت را به نظم و انضباط بیشتر بخوانیم...

بدلیل امکان پلمپ شدن این کافی نت از سوی وزارت بهداشت ،بدلیل عدم رعایت بهداشت اولیه ی امکنه عمومی،در حال حاضر فضای کافی نت دنیز سرشار از رعب و هراس می باشد!

در ضمن مدیریت کافی نت(سیاوش صادقی) وقوع این فاجعه را انکار کرد و با خبرگزاریِ vahid report مصاحبه نکرد...

 جهانی شدن  کشکی کشکی نیست که !!!

 

/ 0 نظر / 11 بازدید