دعای خیر دوستان دنیز بدرقه راه حتم خان

دوست عزیز بابک جان (حتم خان)

ترک وطن ترک دوستی نخواهد بود ،با نگاهی به خاطرات و با برداشتن مرزها روحمان در کنار همدیگر خواهد بود

امروز ساعت ٢ بامداد روز یکشنبه حتم خان تبریز را به مقصد آلمان ترک کرده و قلب ما را در فراق خود خواهد سوزاند.

با آرزوی سربلندی  و موفقیت برای حتم خان

/ 0 نظر / 10 بازدید