قاب صندوق ( گاب صندوق)

جناب آقای رضا (بازم مثل همیشه ) در طی گزارش دیروز مبنی بر شکستن کلید قاب صندوق به دست علی رادی ، در نوشتن گزارش دیروز که با تیز هوشی اورهان که در نوشتن قاب صندوق به با "گ" نوشته شده بود یک ضربدر تشویقی داده شده بود و در مقابل این عمل یک ضربدر گیجی به رضا در نظر گرفته شد.

/ 0 نظر / 18 بازدید