اولین گیجی امیر

 

 

در ساعت 9.20 دقیقه امیر آقا با یک ترفند فوق العاده موفق به شکستن تنها فلاکس موجود

در مغازه شدند ..جا دارد به خاطر این دست و پا چلفتگی از ایشان تقدیر و تشکر کنیم

و دو تا ضربدر گیجی به نام ایشان صادر شد..

به نجور چای ایچه جاخ ؟؟؟؟سوال

چای ور؟  دلقک

گه بو 200 تومن بو فلاکسی دولدور گتی  !!!!

 

/ 0 نظر / 12 بازدید