نشست فوری هیئت ژوری

 

نشست فوری هیئت ژوری : اعضای هیئت ژوری در طی نشستی فوری موضوع متواری شدن هکر شکست خورده(علی رادی) را مورد بررســـــــی قرار داده وطی تصمیمی که تمامی اعضای هیئت رای مثبت دادند قانون خرید ناهــــــــــــار به علت بازگرداندن علی رادی لغو گردید.

والسلام

/ 1 نظر / 9 بازدید
وحید رادی

من از رضا شکایت خواهم کرد