بدون عنوان ولی مهم

ما از عملکرد کسی (چه درست و چه غلط) لب به شکایت یا اعتراض نمی گشایم اما باید واقعیت ها را نوشت اما ساده نوشتن مثل ساده زیستن زیباست و باید حتی روی کلمه ها فکر کرد .شما هر یک به تنهایی قادرید کلمات را نقد کنید و از روی کلمات روی نویسنده و حتی احساسات نویسنده پی ببرید .حال هر یک از شما می توانید تصمیم بگیرید در متون زیر و نیاز به شرح زیاد ندارد

حال ندانستیم کدام درست است!! به نظرات شما کابران در این لحضات هولناک نیازمندیم.(گاو صندوق ؟ گاب صندوق ؟ قاب صندوق؟

من از به کاربردن این کلمات شرم سارم اما باید نوشت و باید نوشت و باید ...

باشد که ، اگر چه ، چنانچه یک روز توانستیم خویشتن را باور و بر شجاعت اعتراف اشباه خود پی ببریم ان گاه می توانیم تمام رخدادهای کنار خود را رنگی ببینیم نه سیا ه و سفید

و اما اگر نظر ندهید مجبوریم بکشیم در بلاگ را تخته کنیم.

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
امیر شاهی

چاه بالا بو سایته بو سوزلاوینان

وحید دوداخ

به نظر من منظور آدما مهمه حالا میخواد گاب صندوق بگه یا گاوصندوق یا چیزای دیگه.... (: