شکست علی رادی در هک وبلاگ

 

 

سلام دوستان بعد ٢۴ ساعت کار شبانه روزی علی رادی در هک وبلاگ جدید گروه

متاسفانه نه تنها موفقیتی بدست نیاوردند بلکه ۵ فقره ناهار نیز بدهکار شدند.

دیشب آقای ....x....با اسم مستعار حتم خان در یک حرکت موذیانه خواستار پسورد

سایت شدند که با عکس العمل مناسب سیاوش کاری نتوانستند بکنند.شیطان

پایان

/ 0 نظر / 14 بازدید